Advokatfirma Tofte blir ny hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen

Advokatfirma Tofte DA blir en av 10 hovedsamarbeidspartnere til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

 

Næringsforeningen har de senere år har blitt en solid og spennende aktør for næringslivet, og vi oppfatter at Næringsforeningen og deres medlemsmasse samsvarer godt med det forretningssegmentet vi arbeider i. Også Næringsforeningens tette samarbeid med UiA vurderes som spennende for oss, siden vi allerede har gode relasjoner både til Handelshøyskolen og jusstudentene ved UiA.

Vi satser på at vi ved dette nye samarbeidet kan bidra enda sterkere med vår kompetanse overfor bedrifter og virksomheter i regionen. Videre satser vi på  å bidra innad i Næringsforeningen i seminarer og konferanser, og i dialog omkring by- og næringsutviklingen i Kristiansandsregionen.

Les mer på Næringsforeningens hjemmeside