Advokatfirma Tofte og Coronasituasjonen

Spredningen av coronaviruset gjør at vi alle befinner oss i en helt ekstraordinær situasjon. Både ledere og ansatte i det offentlige og i næringslivet opplever usikkerhet og må ta stilling til vanskelige valg og spørsmål. Vi ser også at mange av våre klienter og samarbeidspartnere har en krevende situasjon.

Advokatfirma Tofte er som alle andre preget av denne svært spesielle og krevende situasjonen, men vi er også opptatt av at vi skal være til stede for våre kunder og samarbeidspartnere i tider som nå.

Vi har organisert oss slik vi til enhver tid har en operativ virksomhet som fortsatt kan gi løpende og kontinuerlig bistand til eksiterende og nye klienter. Vår virksomhet følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Helsemyndighetene. Det innebærer bl.a. at vi i utstrakt grad benytter oss av hjemmekontor, og i all hovedsak gjennomfører klientkontakten pr. e-post, telefon, telefonkonferanser og videomøter.

Vi er der for å bidra til sammen å løse de utfordringer vi står overfor!


TA KONTAKT MED

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599