Aktuelt

Heidi Ekrem

Forretningsadvokat Heidi Ekrem

Sørlandsavisa har i sin siste utgave av Næringsbilaget blitt bedre kjent med Heidi Ekrem, som er forretningsadvokat hos oss.

Les mer

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli!

I juni 2021 vedtok Stortinget «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», populært kalt «åpenhetsloven». Loven trer i kraft 1. juli 2022, og gir skjerpede krav til virksomheters utførelse av såkalte aktsomhetsvurderinger og krav om å kartlegge leverandører. Har du ikke satt i gang forberedelsene med implementering av de nye kravene? Da bør du starte nå!

Les mer

Vi er i vekst og søker flere dyktige kollegaer!

Vi søker advokater og advokatfullmektiger til våre fagområder fast eiendom, skjønn og ekspropriasjonsrett, arbeidsrett, arv og skifte og generell kontraktsrett og prosedyre. Vil du være med på laget?

Les mer

Skattemessig omdanning

Lurer du på å gjennomføre omdanning av ditt enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap til aksjeselskap i løpet av 2022? Da bør du starte nå!

Les mer

Dette betyr de nye reglene for hjemmekontor

Den 18. mars 2022 fastsatte Regjeringen endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem, også kalt «hjemmekontorforskriften». Endringene trer i kraft allerede 1. juli 2022, og innebærer blant annet at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjøres gjeldende på hjemmekontor.

Les mer

Nye skattemessige vurderinger ved overføring av aksjer til ansatte

Overføringen av aksjer til de ansatte har konsekvenser for både selskapet, den opprinnelige eieren og den ansatte, og det bør derfor gjøres en grundig vurdering av hvordan overføringen av aksjene skal skje.

Les mer

Vi støtter Ukraina

Vi støtter Røde Kors i deres viktige arbeid for alle som er rammet av krigen i Ukraina.

Les mer

Helle Cecilie Linekro er tilbake hos Tofte!

Helle har siden september 2020 jobbet som dommerfullmektig i Kristiansand/Agder Tingrett. Hun har hatt permisjon fra sin stilling som advokat, og nå kommer hun tilbake med bred erfaring innen prosess og tvisteløsning som vil komme godt med i hennes videre arbeid som advokat.

Les mer

Nye regler ved salg av bruktbolig

Hovedbudskapet er at selger må gi fra seg mer informasjon og kjøper må sette seg inn i informasjonen.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2021: Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om eiendom og eiendomstransaksjoner.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 2 2021: Arverett

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder.
Denne gangen inneholder heftet artikler om arverett.

Les mer

Tofte vokser, og har nylig ansatt advokat og partner som skal jobbe fra Oslo!

Jan Erik Johansen har fra 1. oktober tiltrådt som ny partner og advokat i Advokatfirma Tofte.

Les mer

Fellesregistrering i eiendomskonsern – en avgiftsmessig gullgruve?

De fleste eiendomsinvestorer legger hver enkelt eiendom i eiendomsporteføljen i egne («single purpose») selskaper. Men det er mulig å spare mye merverdiavgift ved å være bevisst på organiseringen i et eiendomskonsern.

Les mer

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

Advokatfullmektig Ingrid Alida Dovland er fast spaltist i Fædrelandsvennen. Ingrid har skrevet en dagsaktuell artikkel om «hjemmekontor». Dersom bedriften ønsker økt bruk av hjemmekontor, bør ledelsen vurdere behovet og opprette retningslinjer for bruken.

Les mer

Koronavaksine til barn – hvem bestemmer?

Det er ikke nødvendigvis du som bestemmer hvorvidt barnet ditt skal vaksineres mot covid-19.

Les mer

Ny advokatfullmektig i Tofte!

Ingrid Alida Dovland er ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirma Tofte!

Les mer

Hva med den digitale arven vår?

Hva vi eier og hvor etterlatte kan finne det, det har endret seg i takt med digitaliseringen.

Les mer

Hva betyr det egentlig at en gave/ytelse skal «avkortes»?

Hvilke regler gjelder for dette nå som den nye arveloven har trådt i kraft?

Les mer

Arendalsuka – Advokatlåven

Advokatforeningen flytter inn på Torvet 3 under Arendalsuka!

Les mer

Når ektefelle eller samboer dør – hva da?

Vet du hvor mye du arver hvis din ektefelle eller samboer dør før deg? Har du tenkt på hvordan du og din ektefelle/samboer kan sikre at den som lever lengst kan fortsette å bo i felles bolig, selv om dere har særkullsbarn (barn med andre enn nåværende ektefelle/ samboer)?

Les om hovedreglene når en slik situasjon oppstår.

Les mer

Åpningstider sommer 2021

I sommer har vi noe redusert åpningstid.

Les mer

Mange virksomheter er satt på prøve!

Eurojuris Informerer har flere nyttige artikler med fokus på virksomheter under press

Les mer

Nye arbeidsflater gir nye muligheter!

Digitalisering og implementering av nye arbeidsprosesser gjør at vi når ut til hele landet med effektiv tidsbruk, og minimalt med reisekostnader. Nå holder advokatene kurs og forelesninger fra Baneheia Park.

Les mer

Advokatfirma Tofte er i endring!

Advokatfirma Tofte DA er omdannet til AS – vi rigger oss for vekst og utvikling!

Les mer

Kjersti Lovise Vartdal

Ny advokat Kjersti Lovise Vartdal

Velkommen til oss, Kjersti!

Les mer

Ny senioradvokat i Tofte

Helene Uglem (46) er ansatt som senioradvokat, og startet i jobben 1. mars

Les mer

Klage på eiendomsskattetaksten?

Når kommunen foretar omtaksering av grunnlag for eiendomsskatt, har du som eier av eiendommen (skattyter) rett til å klage på taksten/utskrivningsvedtaket.

Les mer

Ny lov om forretningshemmeligheter

Den nye loven om forretningshemmeligheter trådte i kraft ved nyttår.

Les mer

Heidi Ekrem

Heidi Ekrem ny partner fra 1. januar 2021

Heidi kommer inn med solid kompetanse innen selskapsrett, aksje- og eiendomstransaksjoner og generell avtalerett, og hennes inntreden vil innebære en styrking av tilgangen på kvalifisert forretningsjuridisk rådgiving for regionens bedrifter. 

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 4 2020: Arbeidsrett

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsrett.

Les mer

Vi har flyttet til nye lokaler

Mandag 14.12. er vår nye besøksadresse Fjellgata 6. Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere velkommen til nye og moderne lokaler i Baneheia Park!

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2020: Barnerett og barnevernrett

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen byr vi på artikler om barn og deres rettslige stilling i ulike situasjoner.

Les mer

Avtaleinngåelse – når er du egentlig bundet?

Det er ikke nødvendigvis slik at det kreves et håndtrykk eller en signatur for at det skal være inngått bindende avtale.

Les mer

En god kontrakt er en god forsikring

Svært mange avtaler inngås uten kontrakter, eller med kontrakter som ikke en gang dekker det aller nødvendigste mellom partene.

Les mer

Advokatfirma Tofte støtter TV-aksjonen «Et hav av muligheter»

«Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.»

Advokatfirma Tofte er med på dugnaden.

Les mer

Styrets ansvar for manglende informasjon til kreditor

Fersk dom fra Agder lagmannsrett illustrerer viktigheten av at styremedlemmer har et kritisk blikk på selskapets økonomiske situasjon og er bevisst sitt ansvar overfor både selskapet og selskapets kreditorer.

Les mer

Hva gjør du hvis skyldneren ikke betaler?

Forskjellen mellom det å ha rett og det å få rett kan ha stor betydning i praksis. Tvangsinndrivelse av krav kan være en omstendelig prosess som fremstår utilgjengelig for mange.

Les mer

Endrede regler vedrørende permittering fra 1. september

Koronasituasjonen har ført til en rekke endringer i lovverket for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Nå er det kommet ny endring knyttet til permitteringer.

Les mer

Ny advokatfullmektig i Tofte

Maria-Louise Hennig-Olsen (30) er ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirma Tofte.

Les mer

Arv og skifte

Arverett i et nøtteskall

Hva skjer med det du eier når du blir borte? Hvem er dine arvinger, og hvordan kan dette endres ved å opprette testament?

Les mer

Samboeravtale – trenger vi det?

Er du samboer?
Da er det noen viktige avtaler dere bør skrive. Helst så fort som mulig.

Les mer

Møterett for Høyesterett!

Vi gratulerer advokat Erik Eriksen som har fått godkjent sin andre prøvesak og dermed fått møterett for Høyesterett!

Les mer

Hva er egentlig fremtidsfullmakt?

I stolt samarbeid med Sparebanken Sør har vi laget en serie med tre filmsnutter innen arve- og familierett. Den første filmen omhandler fremtidsfullmakt.

Les mer

Vi er på flyttefot!

Etter ti gode år i Havnekvartalet er Advokatfirma Tofte DA på flyttefot!

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 2 2020: Entreprise- og anskaffelsesrett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen byr vi på artikler om anskaffelser og entreprise.

Les mer

Jens Freuchen blir pensjonist!

Vår gode kollega, advokat og partner Jens Freuchen fyller 70 år til sommeren, og avslutter sin praksis fra 01.06.20.

Les mer

Ansvarlig søker – erstatningsansvar overfor tredjepart

Brudd på plikter som ansvarlig i byggeprosesser kan medføre erstatningsansvar – også overfor tredjepersoner. Høyesterett avsa dom i en sak om dette tidligere i vår.

Les mer

Du kan bestemme hvem som skal ivareta dine interesser hvis du selv ikke klarer det!

Fremtidsfullmakt er et verktøy som gir deg muligheten til å unngå offentlig vergemål ved å få noen du stoler på til å ivareta dine personlige og økonomiske interesser hvis du i fremtiden ikke er i stand til å håndtere dette selv.

Les mer

Tofte fortsetter samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Vi er stolte av å fortsette som hovedsamarbeidspartner for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i to nye år!

Les mer

Det er viktig å se på hvilke muligheter denne tiden gir oss

Les Næringsforeningen i Kristiansandsregionens intervju med vår nye daglige leder Elisabeth Slettedal

Les mer