Aktuelt

Covid-19-utbruddet: Tiltak, garantiordninger, kontantstøtte mv.

Vårt juridiske team bistår innenfor alle fagområder knyttet til utbruddet av koronaviruset.

Les mer

God påske!

Advokatfirma Tofte ønsker alle våre klienter og samarbeidspartnere en riktig god påske!

Les mer

Møte

Nye regler om avholdelse av styremøte og generalforsamling

Som følge av Korona-utbruddet og myndighetenes smitteverntiltak er det nå kommet midlertidige regler som gjør det mulig å avholde styremøter og generalforsamling uten fysisk tilstedeværelse.

Les mer

Kan vi hjelpe dere over kneika?

Coronasituasjonen er krevende for mange, både næringsdrivende og privatpersoner. Vi er alle tjent med at flest mulig klarer seg gjennom denne krisen, og vi ønsker å bidra til at flest mulig får gode svar på de spørsmål man måtte ha rundt dagens situasjon. Noen av spørsmålene vi ofte får er: Hva gjør man for å …

Les mer

Klageadgangen i skattesaker – kampen mot overmakten?

Hvilke muligheter har skattyter til å påklage vedtakene, og er det mulig å nå frem med en klage?

Les mer

Gratis webinar fredag 3. april 2020: Juridiske utfordringer i en krevende tid

Har du og din bedrift spørsmål knyttet til regjeringens krisepakke, permitteringer og andre juridiske problemstillinger?

Les mer

Ny daglig leder

Vi er glade for å presentere Elisabeth Slettedal som vår nye leder!

Les mer

konflikthåndtering

Eurojuris Informerer nr. 1 2020: Konflikthåndtering

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet 6 gode artikler som omhandler ulike sider av konflikthåndtering.

Les mer

Se opptak av webinaret fra 26. mars 2020

Gikk du glipp av vårt webinar i går?
34 meldte seg på webinaret som ble organisert i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Les mer

Hvilke krav stilles til innsigelser mot entreprenørens sluttoppstilling?

I Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2020-228-A var et av spørsmålene forståelsen av begrepet «innsigelser» i forbindelse med en hovedentreprenørs gjennomgang av en underentreprenørs sluttoppstilling. Høyesterett fastslår at det ikke er noe krav til at innsigelser må begrunnes, så lenge innsigelsene identifiserer hvilke betalingskrav som ikke godtas.

Les mer

Husk styrets oppgaver

Utfordringene som koronaviruset og de påfølgende unntakstilstandslignende forholdene innebærer gjør at godt styrearbeid er viktigere enn noensinne!

Styret er bedriftens øverste ledelse og har sammen med daglig leder en rekke oppgaver og ansvar som må ivaretas. Dette er ikke minst viktig å huske på i vanskelige tider som nå!

Les mer

Advokatfirma Tofte og Coronasituasjonen

Vi er fullt operativ og  klare til å hjelpe!

Les mer

Korona: Advokatens råd om bedriftens rettigheter og plikter

Hva gjør Coronaviruset med din bedrifts rettigheter og plikter?

Les mer

Maria H. Hennig-Olsen

Masterstudent med skriveplass hos Tofte

Maria H. Hennig-Olsen skriver masteroppgave hos oss.

Les mer

Økning i saker om styreansvar – Men ny dom frifinner!

Finansavisen kunne den 3. desember 2019 melde om at det de siste årene har vært en økning i erstatningskrav mot styret. Sakene kan få stor betydning for det enkelte styremedlem og daglig leder da ansvaret er personlig, dvs at man blir ansvarlig med sin personlige økonomi.

Les mer

adv. Leif O. Olsen

Tofte er ISO-sertifisert!

Vi er glade for å kunne meddele at vi denne uken har mottatt det skriftlige beviset på at vi i Tofte, som et ett av få advokatfirmaer i Norge, er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015-standarden.

Les mer

Konkurransegrunnlagets betydning ved tolkning av kontrakt med offentlig oppdragsgiver

Særlig utsatt er større entreprisekontrakter hvor mange oppgaver skal utføres og mange ulike elementer skal prises.

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske
temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om kontraktsrett.

Les mer

Avklaringer om fisjonssalg

I Finanskomiteens forslag til lovfesting av omgåelsesregelen vil omorganisering før salg som har et forretningsmessig motiv høyst sannsynlig fortsatt være tillatt.

Les mer

Advokat Helle Cecilie Lineikro

Helle Cecilie Lineikro har fått advokatbevilling

Vi i Tofte er stolte og glade for at Helle Cecilie Lineikro har fått sin advokatbevilling.

Les mer

Fosen-Linjen-saken

Høyesterett med avklarende avgjørelse om vilkår for erstatning i forbindelse med offentlige anskaffelsesprosesser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte Fosen-linjen-saken. Dommen endrer normen for vilkårene for erstatning for tap lidt som følge av oppdragsgivers feil i anskaffelsesprosessen.

Les mer

Ny senioradvokat i Tofte

Vi er glade for å ønske velkommen Martin Rødland som ny senioradvokat i Tofte.

Les mer

Nye regler for kortidsutleie i borettslag og sameier. Kan styret nekte deg å leie ut via Airbnb?

Det er blitt stadig mer utbredt å drive med utleie av boligen på kortidsbasis via tjenester som Airbnb.

Er dette tillatt eller kan styret nekte slik utleie i borettslag og eierseksjonssameier?

Les mer

Advokat/advokatfullmektig

Stillinger som advokat/advokatfullmektig i Kristiansand

Vi er på jakt etter dyktige advokater og advokatfullmektiger.

Les mer

Fosen-Linjen-saken

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen om vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser

I forbindelse med Høyesteretts behandling av den såkalte Fosen-Linjen-saken, ble det på ny rettet spørsmål til EFTA-domstolen om lovligheten av vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser. EFTA-domstolens svar på henvendelsen fra Høyesterett retter tilsynelatende opp tidligere oppsiktsvekkende uttalelse i samme sakskompleks.

Les mer

Elisabeth Finsnes

Ny senioradvokat i Tofte

Vi er glade for å ønske Elisabeth Finsnes velkommen som ny senioradvokat i Tofte.

Les mer

Åpningstider sommer 2019

I sommer har vi noe redusert åpningstid.

Les mer

Entreprise

Rett til vederlagsjustering ved uriktige opplysninger

Avgjørelsen pålegger byggherre et strengt ansvar for uriktige opplysninger i konkurransegrunnlaget, og kan synes å oppstille en noe lavere terskel for entreprenørens tolkning av konkurransegrunnlaget enn det som følger av enkelte tidligere avgjørelser innenfor dette området.

Les mer

Arvepakter

Arvepakter

Utgangspunktet i norsk rett er at testator fritt kan endre eller tilbakekalle sitt testament. Et unntak fra dette er såkalte arvepakter.

Les mer

Arv og skifte

Eurojuris informerer nr. 2/2019 – «Arv og skifte»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er arv og skifte. «Å ta stilling til hva som skal skje med de verdier du eier og disponerer, etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og …

Les mer

Om dialog i tilbudskonkurranser og risikofordeling i entreprisekontrakter

Kjell Fredvik gav en innføring i reglene om dialog ved tilbudskonkurranser.

Les mer

Forslag om endringer i reglene om varsling

Arbeidsmiljøloven har i kapittel 2 A regler om at ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Reglene ble først innført i 2007 og senere presisert i 2017.

Les mer

Advokat hos oss?

Vi søker hele tiden etter nye ressurser, både nyutdannede jurister og advokater med erfaring. Send oss gjerne en åpen søknad sammen med CV og vitnemål om du ønsker å bli en del av vårt firma. Send din søknad her

Les mer

Ny dom om strandeiers råderett utenfor egen eiendom

Eier av fast eiendom med strandlinje har eiendomsrett ut til marbakken eller – hvis marbakke ikke kan påvises – til to meters dybde målt ved middels lav vannstand. Med marbakke menes der relativt flat sjøbunn skråner brattere nedover. Men visste du at strandeieren har visse rettigheter i sjøområdet også utenfor eiendomsgrensen, gjerne omtalt under samlebetegnelsen …

Les mer

Ny advokatfullmektig i Tofte

Vi er glade for å ønske velkommen Erik Gabrielsen som ny advokatfullmektig i Tofte. Erik kommer fra stilling som førstekonsulent i Klagenemndssekretariatet i Bergen, hvor han i all hovedsak har jobbet med reglene om offentlige anskaffelser. Erik er opprinnelig fra Mandal og ble uteksaminert fra Universitet i Bergen sommeren 2017. Erik har tidligere vært trainee …

Les mer

Eurojuris informerer nr. 1/2019 – «Juss for næringslivet»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er juss for næringslivet.

Les mer

styreansvar

Dom om styreansvar – julebelysning til besvær

Høyesterett avsa 15. februar i år en dom hvor styreleder i et avviklingsstyre ble frifunnet for erstatningskrav fra en kreditor.

Les mer

Tofte på ALD i Oslo og Bergen

Advokatfirma Tofte deltar på standen til Eurojuris Norge under Arbeidslivsdagene i Bergen onsdag den 6. februar og i Oslo den 15. februar.

Les mer

Endringer i aksjelovene

Det er besluttet noen forenklinger i aksjelovene.

Les mer

EUROJURIS INFORMERER NR. 4/2018- «EIENDOMSJUSS»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er eiendomsjuss.

Les mer

Møterett for Høyesterett!

Ytterligere en Tofte-advokat med Møterett for Høyesterett!

Les mer

Tofte bisto ved kjøp av Boen Foss AS

Tofte har bistått finske SV Vattenkraft AB ved kjøpet av aksjene i Boen Foss AS. Det Kristiansandsbaserte energiselskapet Bekk og Strøm AS skal rehabilitere og drive det historiske kraftverket.

Les mer

SV Vattenkraft AB kjøper kraftverk fra Tinfos AS – Tofte bisto kjøper

Energiselskapet Bekk og Strøm AS har på vegne av finske SV Vattenkraft AB inngått en avtale om å overta Stardalen Kraft AS i Jølster fra Tinfos AS når kraftverket ferdigstilles i 2020.

Les mer

Når er det nok?

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer. «En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å utføre nærmere bestemte arbeidsoppgaver for …

Les mer

Eurojuris informerer nr. 3/2018- «Arbeidsliv og arbeidsrett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett». Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett. «Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, og det er derfor behov …

Les mer

Kurs i styrekompetanse 17. oktober 2018

Kurset gir deg som er styremedlem eller daglig leder viktig kunnskap.

Les mer

Intervju ifm. foredrag «Gode kontrakter» hos Næringsforeningen

Foredraget vil først og fremst peke på betydningen av gode avtaler, og gi noen tips og verktøy for oppnå slike, samt å unngå tvister eller andre negative følger av «dårlig» avtaler. Klarhet og tydelighet vil være et gjennomgående tema i foredraget.  

Les mer

«God Seniorpolitikk» – frokostmøte 26. oktober

6. oktober mellom kl 08.00 og 10.00, vil Kine Aasheim fra dinHR og vår advokat Thomas Nordgård bidra med sin kunnskap og erfaring om god seniorpolitikk, herunder: – Hva er (god) seniorpolitikk – praktisk og juridisk– Hvordan utarbeide en god seniorpolitikk– Medarbeideroppfølging av senior medarbeidere– Regelverket om aldersdiskriminering– Oppsigelsesvernet for eldre arbeidstakere Programmet blir som følger: 08.00 – …

Les mer

Gode kontrakter – hvordan få resultatet du ønsker og minimere risikoen?

I samarbeid med Næringsforeningen inviteres det til lunsjmøte om nettopp dette 12. okt 2018, kl. 1200 – 1330 i Næringsforeningens lokaler, Dronningensgate 2A.

Les mer

Dommen etter dumperulykken på Eydehavn blir stående

Utenlandske arbeidere er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Advokat Bjørn Rener-Larsen var bistandsadvokat i saken for de etterlatte foreldrene til avdøde. Det ble fremmet flere erstatningskrav, som alle førte frem.

Les mer