Kategori: Nyheter

Avklaringer om fisjonssalg

I Finanskomiteens forslag til lovfesting av omgåelsesregelen vil omorganisering før salg som har et forretningsmessig motiv høyst sannsynlig fortsatt være tillatt.

Les mer

Advokat Helle Cecilie Lineikro

Helle Cecilie Lineikro har fått advokatbevilling

Vi i Tofte er stolte og glade for at Helle Cecilie Lineikro har fått sin advokatbevilling.

Les mer

Fosen-Linjen-saken

Høyesterett med avklarende avgjørelse om vilkår for erstatning i forbindelse med offentlige anskaffelsesprosesser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte Fosen-linjen-saken. Dommen endrer normen for vilkårene for erstatning for tap lidt som følge av oppdragsgivers feil i anskaffelsesprosessen.

Les mer

Ny senioradvokat i Tofte

Vi er glade for å ønske velkommen Martin Rødland som ny senioradvokat i Tofte.

Les mer

Nye regler for kortidsutleie i borettslag og sameier. Kan styret nekte deg å leie ut via Airbnb?

Det er blitt stadig mer utbredt å drive med utleie av boligen på kortidsbasis via tjenester som Airbnb.

Er dette tillatt eller kan styret nekte slik utleie i borettslag og eierseksjonssameier?

Les mer

Advokat/advokatfullmektig

Stillinger som advokat/advokatfullmektig i Kristiansand

Vi er på jakt etter dyktige advokater og advokatfullmektiger.

Les mer

Fosen-Linjen-saken

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen om vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser

I forbindelse med Høyesteretts behandling av den såkalte Fosen-Linjen-saken, ble det på ny rettet spørsmål til EFTA-domstolen om lovligheten av vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser. EFTA-domstolens svar på henvendelsen fra Høyesterett retter tilsynelatende opp tidligere oppsiktsvekkende uttalelse i samme sakskompleks.

Les mer

Elisabeth Finsnes

Ny senioradvokat i Tofte

Vi er glade for å ønske Elisabeth Finsnes velkommen som ny senioradvokat i Tofte.

Les mer

Åpningstider sommer 2019

I sommer har vi noe redusert åpningstid.

Les mer