Andreas Dale er spesialisert innen entrepriserett, og relaterte rettsområder. Han arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til ulike bygge- og anleggsprosjekter, både på byggherre-, entreprenør- og rådgiversiden. Han bistår blant annet virksomheter med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, løpende oppfølgning og rådgivning underveis i prosjekter, og intern kursing og kompetanseheving.

I tillegg bistår Andreas Dale regelmessig i saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Advokatfirma Tofte AS, 2014
  • Advokat, Advokatfirma Tofte AS, 2012
  • Advokat, Kluge Advokatfirma DA 2010
  • Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma DA 2008

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008
  • Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett 2007

Publikasjoner

  • Kjøp og salg av Second Hand Vessels – selgers ansvar for heftelser i krav mot solgt skip etter Norwegian Saleform klausul 9, MarIus nr. 372.