Emilie Ovanger Jarlsby

Senioradvokat

Emilie Ovanger Jarlsby sitt spesialområde er fast eiendom med særlig vekt på plan- og bygningsrett. Hun bistår offentlige og private klienter med rådgivning knyttet til ulike eiendomsutviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner og leiekontrakter.

Emilie har blant annet erfaring med strukturering og planlegging av utbyggingsprosjekter, herunder forhandlinger knyttet til inngåelse av utbyggingsavtaler, grunneieravtaler og andre relevante avtaler i forbindelse med planlegging, utbygging og kjøp/salg av utviklingstomter.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Senioradvokat, Tofte, 2023
  • Fast advokat, Advokatfirmaet BAHR AS, 2020
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BAHR AS, 2017

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016

Verv

  • Styremedlem, Ung i Næringseiendom, 2019-2022