Jan Erik Johansen

Partner

Jan Erik Johansen er spesialisert innen skjønns- og ekspropriasjonsrett. Han arbeider særlig med forhandlinger, avtaleinngåelser og tvistesaker knyttet til grunn- og rettighetserverv. Johansen har bistått i forbindelse med en rekke av de største utbyggingsprosjektene i landet, både innenfor energi- og samferdselssektorene. Han har også betydelig erfaring med saker innenfor plan- og bygningsrett og tingsrett.

Arbeidserfaring

  • Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
  • Partner, Tofte, 2021
  • Senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS, 2015
  • Advokat, Advokatfirmaet Haavind AS, 2012
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind AS, 2010
  • Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, UiO, 2010
  • Saksbehandler – Jussformidlingen Bergen, 2006

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2009

Publikasjoner

  • Vederlagsloven § 9 – Fordeler tiltaket medfører for gjenværende eiendom (Kapittel i Stavang (red) Ekspropriasjon, Cappelen Damm Akademisk)