Marthe Svardal Haugland

Advokatfullmektig

Marthe arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett. Hun bistår offentlige og private klienter med løpende rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter av saker, herunder virksomhetsoverdragelser, ansettelser, opphør av ansettelsesforhold og varslingssaker. Marthe yter også bistand ved kontraktsrettslige og/eller selskapsrettslige spørsmål, og har blant annet erfaring med å planlegge og gjennomføre aksjeoverdragelser.

Marthe er en del av Toftes faggrupper for arbeidsrett og selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Tofte, 2022
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS, 2020
  • Frivillig saksbehandler, Gatejuristen i Oslo, 2019
  • Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS, 2019
  • Trainee, Advokatfirmaet Ræder AS, 2019

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2020