Eurojuris informerer nr. 1/2018- «Kommunal- og forvaltningsrett»

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. I denne utgaven presenterer vi artikler om kommunal- og forvaltningsrett.

I Norge står fellesskapsløsninger sterkt, og det offentlige ivaretar befolkningen fra vugge til grav. Dette
skjer ved at offentlige organer fordeler rettigheter og byrder på vegne av fellesskapet. Denne utgaven av Eurojuris Informerer ser litt nærmere på regelverket og kravet som ligger hos det offentlige.

 

«I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse på rettsforhold om utøvelse av
forvaltningsmyndighet. Mange av våre advokater rådgir kommuner og andre offentlige organer. Andre
bistår de private parter som enten vil orientere seg, vil søke om, eller har innsigelser til forvaltningens
prosesser og beslutninger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som
benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og
kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt
kontaktes for mer informasjon.» 
Bjarte Røyrvik, styreleder Eurojuris Norge AS

Årets første utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advwww.toftehald.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.


TA KONTAKT MED

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Alf Tore Nilsen

Partner
Telefon
957 23 200

Leif Oscar Olsen

Senioradvokat (H)
Telefon
901 65 518

Kjell Torkelsen

Senioradvokat
Telefon
992 28 627