Mange virksomheter er satt på prøve!

Mange er på en eller annen måte påvirket av pandemien, og her får du gode råd på veien. Sliter du økonomisk? Har virksomheten behov for omorganisering, permittering eller oppsigelser? Og ikke minst hvilke krav som stilles til styret? God lesing!