Eurojuris Informerer nr. 2 2021: Arverett

Vi vil alle på et tidspunkt bli involvert i arverettslige spørsmål. Enten ved at vi er eller blir arvinger
eller ved at vi vil mene noe om hva som skal skje med våre verdier etter oss. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig? Hvem vil best forvalte verdiene? Hvor langt kan og skal man gå i å detaljere arven?

Les mer i ISSUU-format her

Les mer i PDF-format her


TA KONTAKT MED

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599