Hvem har ansvar for skader i bolig oppstått etter kjøp, men før overtakelse?

I forbindelse med kjøpet av leiligheten ble det opplyst at badene var fra 1995 og at disse ikke oppfylte kravene til våtrom. De sakkyndige hadde imidlertid ikke funnet fuktskader på badet. Etter ca. 1 uke etter kjøpet oppsto det vannlekkasjer. Årsaken til lekkasjene skyldtes blant annet feil/svakheter ved tettingen av slukene. I forbindelse med overtakelsen holdt kjøper tilbake penger og tvisten var et faktum.

Høyesterett kom til at kjøpers tilbakehold av kjøpesum var rettmessig. Høyesterett konkluderte slik:
«Uansett hvordan man måtte vurdere det økonomiske, er det etter mitt syn ikke grunnlag for å fravike kontrakten – og lovens – utgangspunkt om at leiligheten skulle ha vært levert «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse». At skjulte feil og svakheter ved badene gir seg utslag i nye skader før overtakelsen, er dermed omstendigheter selgerne er nærmest til å bære risikoen for i et tilfelle som her hvor det ikke dreier seg om en gradvis utvikling av en eksisterende skade.»

Høyesterettsavgjørelsen avklarer således at «som den er» forbehold i kjøpskontrakten ikke fritar selger for ansvar for skader som oppstår etter kjøp, men før overtakelse.

Av advokat Sven Farbrot


TA KONTAKT MED

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390