Maren Graneggen

Maren fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2021, og skrev masteroppgave innen barnevernsrett. Maren er knyttet til Toftes faggrupper for familierett og arverett, og bistår private klienter med rådgivning og tvisteløsning ved familie- og arverettslige spørsmål. Dette inkluderer blant annet bistand ved arveoppgjør, og økonomiske oppgjør ved opphør av ekteskap og …

Les mer

Marthe Svardal Haugland

Marthe arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett. Hun bistår offentlige og private klienter med løpende rådgivning og tvisteløsning innenfor et bredt spekter av saker, herunder virksomhetsoverdragelser, ansettelser, opphør av ansettelsesforhold og varslingssaker. Marthe yter også bistand ved kontraktsrettslige og/eller selskapsrettslige spørsmål, og har blant annet erfaring med å planlegge og gjennomføre aksjeoverdragelser. Marthe er …

Les mer

Ingrid Alida Dovland

Ingrid er spesialisert innen entreprise, fast eiendom, kontrakter og relaterte rettsområder. Innenfor disse rettsområdene arbeider hun med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre. I tillegg bistår Ingrid regelmessig klienter i rettslige og utenrettslige meklinger og forhandlinger. Ingrid har blant annet erfaring med å bistå både store og mindre selskaper, innenfor bygge- og anleggsprosjekter, både i prosjektgjennomføringen og …

Les mer

Maria-Louise Hennig-Olsen

Maria fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo våren 2020, og skrev masteroppgave på temaet «strandrett». Hun er knyttet til Tofte sin faggruppe for arbeidsrett og fast eiendom, men jobber ellers bredt, blant annet med arv og familie og kontrakter. Arbeidserfaring Trainee, Advokatfirma Tofte 2020 Trainee, Simonsen Vogt Wiig 2020 Advokatfullmektig, Tofte 2020 …

Les mer