Gøril Bruvoll Barlien

Gøril har en mastergrad i rettsvitenskap med politirett, påtalerett og internasjonal strafferett som valgfag. Hun arbeider bredt innenfor våre rettsområder, med hovedvekt på strafferett. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2022 Utdannelse Master i rettsvitenskap, 2022

Les mer

Marit Fiane Grødum

Marit har gjennom flere år hos Lillesand kommune og Statsforvalteren oppnådd bred erfaring innenfor både plan- og bygningsrett og barnevern. Videre har hun gjennom sine verv innenfor norsk idrett omfattende kompetanse innenfor idrettsjus og kontraktsrett. I tillegg til denne spisskompetansen vil hun bidra bredt innenfor våre andre fagområder. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 …

Les mer

Sondre Trommestad

Sondre har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og jobber bredt innenfor våre rettsområder med hovedvekt på strafferett. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Advokatfullmektig, Advokatfirma Hald & Co DA, 2023 Utdannelse Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2023

Les mer

Maria-Louise Hennig-Olsen

Maria fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo våren 2020, og skrev masteroppgave på temaet «strandrett». Hun er knyttet til Tofte sin faggruppe for arbeidsrett og fast eiendom, men jobber ellers bredt, blant annet med arv og familie og kontrakter. Arbeidserfaring Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024 Trainee, Advokatfirma Tofte 2020 Trainee, Simonsen …

Les mer