Koronavaksine til barn – hvem bestemmer?

Denne uken har hun skrevet en artikkel som gjelder spørsmålet om det er barnet eller foreldrene som har kompetansen til å samtykke til hvorvidt barnet skal vaksineres mot Covid-19.

Les mer på Fædrelandsvennen (abo): https://www.fvn.no/aktuelt/i/g6vb8q/koronavaksine-til-barn-hvem-bestemmer


TA KONTAKT MED

Ingrid Alida Dovland

Advokat
Telefon
416 20 649