Maria H. Hennig-Olsen

Masterstudent med skriveplass hos Tofte

Foreløpig tittel på oppgaven er «Råderett, herunder spesielt utfyllings- og utbyggingsrett, for strandeier utenfor egen eiendom». Hun skal med andre ord klarlegge hvor mye utfyllings- og utbyggingsretten kan strekkes med hensyn til konkurrerende tiltak i strandsonen. Innholdet i og utstrekningen av strandeiers rettigheter beror på ulovfestede regler, og er ofte ganske uklare. Vi i Tofte synes det er et veldig spennende tema å fordype seg i. Vi ønsker henne lykke til!