Om dialog i tilbudskonkurranser og risikofordeling i entreprisekontrakter

Advokatene Kjell Fredvik og Andreas Dale holdt i dag foredrag i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Kjell Fredvik gav en innføring i reglene om dialog ved tilbudskonkurranser. Ved innføring av tilbudskonkurranse som ny konkurranseform ved offentlige anskaffelser, er adgangen til dialog i forbindelse med gjennomføring av konkurransen betydelig utvidet. Sentrale problemstillinger er hvilke rammer som gjelder for oppdragsgivers dialog, herunder hvem oppdragsgiver kan ha dialog med, hva oppdragsgiver kan ha dialog om og hvordan de ulike typene dialog skal gjennomføres.

Andreas Dale foretok en gjennomgang av de mest sentrale vederlagsformatene som benyttes i bygge- og anleggsprosjekter, med fokus på hvilken betydning valget av vederlagsformat har for risikofordelingen mellom partene. Det ble særlig fokusert på hvordan risikoen kan endre seg betydelig ved kombinasjon av ulike vederlagsformater.


TA KONTAKT MED

Kjell Fredvik

Partner
Telefon
916 13 501

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988