Om oss

Tofte er Sørlandets største advokatkontor med 20 advokater og 4 advokatfullmektiger i tillegg til fire kontormedarbeidere og daglig leder.

Vi holder til i nye og moderne lokaler i Baneheia Park, Fjellgata 6 i Kristiansand sentrum. Firmaet ble formelt stiftet i 2009, i forbindelse med en fusjon av advokatfirmaene AdvokatRådhuset DA og Advokatfirma Tofte & Co DA. Fra 01.06.2021 er Advokatfirma Tofte DA omdannet til AS. 

Tofte yter juridisk bistand til et betydelig antall offentlige oppdragsgivere, store, mellomstore og små virksomheter, samt privatklienter.

Vi yter juridisk bistand til et betydelig antall private- og offentlige oppdragsgivere, samt privatklienter. I Advokatfirma Tofte bistår vi de fleste bransjer innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Våre advokater deltar også i forhandlinger og bistår våre klienter i et stort antall saker for domstolene. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Advokatfirma Tofte er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 17 selvstendige advokatkontorer spredt over nær sagt hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer med over 6 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.