Om oss

Tofte er Sørlandets største advokatkontor med 20 advokater og
4 advokatfullmektiger i tillegg til fire kontormedarbeidere og daglig leder.

Vi holder til i nye og moderne lokaler i Baneheia Park, Fjellgata 6 i Kristiansand sentrum. Firmaet ble formelt stiftet i 2009, i forbindelse med en fusjon av advokatfirmaene AdvokatRådhuset DA og Advokatfirma Tofte & Co DA. Fra 01.06.2021 er Advokatfirma Tofte DA omdannet til AS. 

Tofte yter juridisk bistand til et betydelig antall offentlige oppdragsgivere, store, mellomstore og små virksomheter, samt privatklienter.

Vi yter juridisk bistand til et betydelig antall private- og offentlige oppdragsgivere, samt privatklienter. I Advokatfirma Tofte bistår vi de fleste bransjer innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Våre advokater deltar også i forhandlinger og bistår våre klienter i et stort antall saker for domstolene. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Advokatfirma Tofte er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 17 selvstendige advokatkontorer spredt over nær sagt hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer med over 6 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.

Miljø og samfunnsansvar

Mangfold, likestilling, inkludering

I Tofte jobber vi aktivt for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø som reflekterer mangfoldet i samfunnet vi lever i og leverer tjenester til.

Vi mener at en god kjønnsbalanse, aldersfordeling og mangfold er fortrinn som gjør at tjenestene våre blir bedre og kulturen rikere. Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs og vi jobber målrettet for å skape en inkluderende arbeidsplass hvor alle ansatte kan utvikle seg, både profesjonelt og sosialt og ha mulighet til å kombinere arbeid og familieliv.

ISO-Sertifisering

I Tofte synes vi det er viktig å investere tid og ressurser i kvalitetsarbeid og jobber aktivt for kontinuerlig forbedring.

Dette gjør vi for å sikre effektivitet og nøyaktighet i utførelsen av juridiske tjenester, og for å gi våre klienter trygghet for at deres juridiske behov blir ivaretatt på en pålitelig og profesjonell måte. Vi er ISO 9001-sertifisert, noe som betyr at vi har implementert kvalitetssikringssystemer og dokumenterer, overvåker og kontinuerlig forbedrer alle våre interne prosesser.

Miljøfyrtårnsertifisering

I Tofte ønsker vi å være en pådriver for bærekraftige løsninger. Som et ansvarlig advokatkontor er miljøarbeid essensielt for å vise vår forpliktelse overfor samfunnet.

Ved å implementere en miljøvennlig praksis, redusere vårt karbonavtrykk og støtte initiativer som fremmer miljøvern, viser vi ikke bare omsorg for planeten, men inspirerer også våre klienter, ansatte og fremtidige ansatte til å følge våre ambisjoner og bli en del av den positive endringen mot en mer bærekraftig fremtid.

Samarbeidspartnere

I Tofte mener vi at godt samarbeid i bedriftsnettverk er avgjørende for å utvide vår kompetanse og styrke vår profesjonelle utvikling. Gjennom aktivt engasjement i bedriftsnettverk kan vi dele kunnskap, beste praksis og nyeste bransjeinnsikt, og dermed forbedre våre evner til å løse komplekse juridiske problemstillinger og våre klienters unike behov.

Vi er aktive i flere bedriftsnettverk i Agder regionen, og er stolt hovedsamarbeidspartner med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Siste innlegg

Se alle

Bli kjent med advokat Andreas Dale

Advokat Dale studerte i Oslo og avsluttet studiene med ett år som vitenskapelig assistent ved Institutt for Sjørett.  En avhandling…

Les mer

Frokostseminar 9. oktober: Oppdatering om skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet 2024

Er du bedriftseier, leder eller jobber med økonomi? Eller er du bare interessert i å holde deg oppdatert om skatte-…

Les mer

Forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret

For selskaper i en oppstartsfase kan merverdiavgift (mva eller moms) fort bli en tung ekstrakostnad. Vi vet at mange gründere…

Les mer

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Ordningen med tilbakegående avgiftsoppgjør er en viktig mekanisme som gjør det mulig for virksomheter å få tilbakebetalt merverdiavgift (mva eller…

Les mer

Bli kjent med advokatfullmektig Marthe Svardal Haugland

Vår advokatfullmektig, Marthe Svardal Haugland, har en imponerende CV og en genuin interesse for rettferdighet. Etter å ha studert ved…

Les mer

Bli kjent med advokat Erik Børresen

Advokat Erik Børresen har hatt en imponerende karrierevei gjennom sitt liv, fra akademiske utfordringer til rettssalen, og til og med…

Les mer