Arv og Generasjonsskifte

Når arven skal fordeles, enten som del av arveplanlegging eller etter arvelaters bortgang, vil det i mange tilfeller være behov for relevant juridisk bistand. Advokatfirma Tofte har omfattende erfaring med bistand i forbindelse med arv og skifte. Reglene om arv og skifte er sentrale både for enkeltpersoner, for næringslivet og for humanitære og ideelle organisasjoner.

Våre advokater bistår med rådgivning og tvisteløsning i alle forhold innenfor arv og skifte, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for våre klienter.

Vi har bred erfaring med både planlegging og gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter, og bistår videre med rådgivning ved opprettelse av fremtidsfullmakter, rådgiving knyttet til uskifte, arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament og bobestyreroppdrag ved dødsboskifte.

Advokatene i Tofte prosederer også saker for domstolen i de tilfeller hvor det er oppstått en tvist og det ikke har lykkes med å oppnå gode løsninger.

Vårt firma har også omfattende erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere av Agder tingrett.

TA KONTAKT MED

Alf Tore Nilsen

Partner
Telefon
957 23 200

Svein Kr. Haanes

Partner
Telefon
930 39 290

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Helle Cecilie Lineikro

Advokat
Telefon
930 60 923

Maria-Louise Hennig-Olsen

Advokatfullmektig
Telefon
957 97 838