Energi-, vassdrags- og miljørett

Advokatfirma Tofte Halds faggruppe for energi‐, vassdrags‐ og miljørett tilbyr tjenester fra erfarne advokater til energi‐ og nettselskaper, grunneiere og andre innenfor områdene vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi.

Vår rådgivning knytter seg blant annet til:

  • Transaksjoner, omstruktureringer og nyetableringer
  • Avtaleforhandlinger og kontraktsinngåelser
  • Rettighets‐ og grunnerverv, skjønn og tvisteløsning
  • Utbygging og opprusting av kraftverk, reguleringsanlegg og nettanlegg
  • Regulatoriske spørsmål knyttet til produksjon, omsetning og overføring av kraft, herunder konsesjonsspørsmål

TA KONTAKT MED

Heidi Ekrem

Partner
Telefon
976 05 336

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Ove Chr. Lyngholt

Senioradvokat (H)
Telefon
909 79 459

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390