Entrepriserett

Advokatfirma Tofte har bred og spesialisert erfaring innen entrepriserett, og bistår en rekke byggherrer, entreprenører og prosjekterende i alle faser av et byggprosjekt.

Juridisk rådgivning i entrepriseprosjekter forutsetter inngående kunnskap og erfaring både om både juridiske, tekniske og kommersielle forhold, og vår faggruppe for entrepriserett kan tilby erfarne advokater som arbeider spesialisert med entrepriserettslige problemstillinger.

Vår bistand omfatter blant annet valg av entrepriseform, bistand i kontraktforhandlinger, utforming og kvalitetssikring av kontrakt, rådgivning underveis i prosjektgjennomføringen, sluttoppgjørsbehandling, forliksforhandlinger og tvisteløsning.

Vi har et stort fokus på en konstruktiv og løsningsorientert rådgivning, og fokuserer derfor på at våre kunder skal bruke vår kompetanse tidlig i prosjektet, slik at unødige tvister og uenighet forebygges. Vår omfattende prosedyreerfaring gis oss samtidig et godt grunnlag for å vurdere prosessrisiko, og gjennomføre tvistesaker for domstolene når det er nødvendig.

Vi driver også en betydelig foredrags‐ og kursvirksomhet, og skreddersyr gjerne interne kurs for bedrifter med et tydelig fokus på den enkelte bedrifts behov.

Vi har også betydelig kompetanse innenfor tilgrensede fagområder som plan‐ og bygningsrett, offentlige anskaffelser, ekspropriasjon, grunneieravtaler, samt skatt og avgift. Dette gjør oss i stand til å identifisere våre klienters behov, og gi helhetlige råd innenfor alle deler av et utbyggingsprosjekt.

TA KONTAKT MED

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988

Kjell Fredvik

Partner
Telefon
916 13 501

Ingrid Alida Dovland

Advokat
Telefon
416 20 649