Familierett

Advokatfirma Tofte har lang og bred erfaring innenfor familierett, hvilket vil si de rettsregler som berører ektefeller og samboere.

Ved inngåelsen av ekteskap bistår vi med rådgiving og hjelp til avtaleinngåelser (ektepakt) for å fastslå formuesforhold mellom ektefellene mens ekteskapet består. Det samme gjelder ved inngåelse av samboerskap (samboeravtale).

Ved et samlivsbrudd oppstår det mange juridiske problemstillinger, enten det er snakk om opphør av ekteskap eller samboerskap. Våre advokater har god kompetanse om reglene om økonomisk oppgjør etter separasjon og opphør av samboerskap, og bistår med rådgiving om hvordan eiendeler, formue og gjeld skal fordeles. Noen skifteoppgjør er enkle, mens andre kan være kompliserte.

I forbindelse med samlivsbrudd er det også viktig å ivareta barna. Vi bistår også i spørsmål knyttet til rettsforhold mellom barn og foreldre, herunder spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær etter samlivsbrudd.

TA KONTAKT MED

Alf Tore Nilsen

Partner
Telefon
957 23 200

Svein Kr. Haanes

Partner
Telefon
930 39 290

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Helle Cecilie Lineikro

Advokat
Telefon
930 60 923