Fast eiendom

Advokatene i vår faggruppe for fast eiendom har lang og bred erfaring innenfor de fleste problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Fast eiendoms rettsforhold har vært et av Advokatfirma Toftes hovedarbeidsområder siden firmaet ble etablert og vi har til enhver tid en rekke løpende saker innen fagfeltet.

Våre advokater bistår alle aktører innen fast eiendom, herunder grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere, rettighetshavere og naboer. Vi representer både privatpersoner, selskaper og offentlig myndigheter. Advokatfirma Tofte har flere rammeavtaler innenfor fagfeltet. Vi er også samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

Innen fast eiendom har våre advokater eget spesialfelt. Vi jobber også i stor utstrekning i team der det er hensiktsmessig.

Vi kan bistå på et hvert trinn av en sak blant annet innen:

 • Plan‐ og bygningsrett
 • Reguleringsprosesser
 • Utbyggingsavtaler
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Husleie
 • Naborett
 • Servitutter og bruksrettigheter
 • Grensetvister
 • Jordskifte
 • Tomtefeste
 • Sameie
 • Eierseksjoner
 • Borettslag
 • Odelsrett
 • Vann og avløp

TA KONTAKT MED

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Kjell Torkelsen

Senioradvokat
Telefon
992 28 627

Martin Rødland

Senioradvokat
Telefon
996 06 929

Helene Uglem

Senioradvokat
Telefon
901 92 144

Ingrid Alida Dovland

Advokat
Telefon
416 20 649

Maria-Louise Hennig-Olsen

Advokatfullmektig
Telefon
957 97 838

Emilie Ovanger Jarlsby

Senioradvokat
Telefon
993 27 987