Immaterialrett / Opphavsrett

I konkurranse med andre bedrifter, er det viktig å beskytte egne produkter, produktkjennetegn og unngå at andre profitterer på ens opparbeidede rykte i markedet.

Det er mulig å beskytte seg mot urettmessig bruk av firmanavn, etablere varemerker og eventuelt registrere patent. Det er fornuftig å vurdere hvorvidt de produkter man tilbyr i markedet er beskyttet og hvordan slik beskyttelse eventuelt kan oppnås.

Vi bistår med å foreta rettslige skritt mot bedrifter og andre som urettmessig benytter seg av andres beskyttede rettigheter, åndsverk og ved misledende markedsføring. Vi bistår også med å registrere varemerker og firma.

TA KONTAKT MED

Kjell Torkelsen

Senioradvokat
Telefon
992 28 627