Immaterialrett / Opphavsrett

I konkurranse med andre bedrifter, er det viktig å beskytte egne produkter, produktkjennetegn og unngå at andre profitterer på ens opparbeidede rykte i markedet.

Det er mulig å beskytte seg mot urettmessig bruk av firmanavn, etablere varemerker og eventuelt registrere patent. Det er fornuftig å vurdere hvorvidt de produkter man tilbyr i markedet er beskyttet og hvordan slik beskyttelse eventuelt kan oppnås.

Vi bistår med å foreta rettslige skritt mot bedrifter og andre som urettmessig benytter seg av andres beskyttede rettigheter, åndsverk og ved misledende markedsføring. Vi bistår også med å registrere varemerker og firma.

Spørsmål vi ofte får

Kan jeg legge ut bilder jeg selv har tatt? Dersom bildet viser en eller flere bestemte personer som hovedmotiv må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet kan publiseres. For bilder som viser barn må foresatte gi samtykke. For bilder der aktiviteten eller hendelsen på bildet er det egentlige motivet gjelder det ikke et krav om samtykke såfremt bilder gjengir en situasjon eller hendelse av allmenn interesse, for eksempel bilder tatt under et idrettsarrangement. Det at bildet viser en kriminell handling, så som at noen stjeler, er god nok grunn til å publisere det. Slik bilder må i tilfelle overleveres politiet.
Er det lov å kopiere andre produkter og varekjennetegn ved produksjon, markedsføring og salg av egne produkter? I utgangspunktet er all kopiering lovlig. Fra dette gjelder det unntak der originalproduktet er vernet ved registrert varemerke eller design gitt av Patentstyret, er opphavsrettsbeskyttet eller fordi etterligningen skaper fare for forveksling og samtidig innebærer en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater etter markedsføringsloven regler.

TA KONTAKT MED

Kjell Torkelsen

Senioradvokat
Telefon
992 28 627