Kontraktsrett og avtalerett

Kontraktsrett er et sentralt rettsfelt innenfor jussen – og gode kontrakter er ofte nøkkelen til suksess. Toftes advokater bistår virksomheter innenfor hele rettsområdet slik som planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter samt gjennomføring av kontrakter.

Kontraktsrett er et svært omfattende rettsfelt og vår kompetanse omfatter blant annet følgende avtaletyper:

  • Leieavtaler
  • Forhandler-, agent-, og kommisjonsavtaler
  • Franchiseavtaler
  • Samarbeidsavtaler
  • Avtaler om kjøp og salg
  • Arbeidsavtaler

TA KONTAKT MED

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Andreas Dale

Partner
Telefon
905 51 988

Erik Børresen

Partner
Telefon
922 69 324

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Kjell Torkelsen

Senioradvokat
Telefon
992 28 627

Martin Rødland

Senioradvokat
Telefon
996 06 929

Ingrid Alida Dovland

Advokat
Telefon
416 20 649

Marthe Svardal Haugland

Advokatfullmektig
Telefon
454 19 692

Emilie Ovanger Jarlsby

Senioradvokat
Telefon
993 27 987