Offentlig rett

Våre advokater har bred erfaring innen offentlig rett.

Advokatfirma Tofte Hald har lang tradisjon med å bistå kommuner og andre offentlige klienter med juridisk rådgiving og tvisteløsning. I tillegg bistår vi også private parter i møte med offentlige myndigheter, blant annet ved søknadsprosesser, saksbehandling og klage til offentlige organer. Flere av våre advokater har bakgrunn fra statlig og kommunal forvaltning. Vi har god kompetanse innenfor alle sentrale områder både hva gjelder alminnelig‐ og spesiell forvaltningsrett.

Her kan nevnes:

  • Kommunalrett
  • Innsyn og klage
  • Habilitetsspørsmål
  • Sosial-, helse- og omsorgsrett (velferdsrett)
  • Utdanningsrett
  • Barnevernsrett
  • Natur og miljø

Advokatfirma Tofte Hald har også betydelig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser og ekspropriasjon, som hører inn under egne faggrupper.

TA KONTAKT MED

Elisabeth Finsnes

Partner
Telefon
950 80 279

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Helle Cecilie Lineikro

Senioradvokat
Telefon
930 60 923

Leif Oscar Olsen

Senioradvokat (H)
Telefon
901 65 518

Ingvild Nordrum Maberg

Senioradvokat
Telefon
942 24 561