Selskapsrett / M&A

Selskapet, enten det er et AS, DA, ANS eller annen type sammenslutning, utgjør fundamentet for det alt vesentligste av næringsvirksomhet. Toftes bistår i kraft av sin kompetanse og erfaring næringslivets aktører innen alle aspekter av selskapsretten og typer transaksjoner. Sammen med advokater fra Toftes øvrige kompetanseområder kan vi tilby erfarne team tilpasset det enkelte oppdrag, som i samarbeid med klient sikrer en effektiv prosess og gode resultater. Tofte yter regelmessig bistand blant annet innen de følgende områder:

 • Valg av selskapsform og etablering av selskap
 • Etablering konsernstruktur
 • Omdannelse og oppløsning/avvikling
 • Vurdering og utarbeidelse av selskapsdokumentasjon, rutiner, instrukser, mv.
 • Egenkapitaltransaksjoner, som kapitalforhøyelser og ‐ nedsettelser Fusjoner og fisjoner
 • Oppkjøp og salg av selskaper, samt virksomhetsoverdragelser  Selskapsgjennomganger (due diligence)
 • Vurdering av ansvar for styremedlemmer, aksjonærer, mv.
 • Utarbeidelse av aksjonæravtaler
 • Vurdering av aksjonærenes rettsstilling, minoritetsrettigheter, myndighetsmisbruk, mv.
 • Etablering, endring og avvikling av stiftelser
 • Bistand i prosess/rettssaker knyttet til selskapsrettslige tvister

TA KONTAKT MED

Karl Kristian Lofstad

Partner
Telefon
930 40 876

Hans Erdvik

Partner
Telefon
414 20 885

Bjørnar Bruskeland

Advokat
Telefon
906 95 105

Marthe Svardal Haugland

Advokatfullmektig
Telefon
454 19 692

Martin Rødland

Senioradvokat
Telefon
996 06 929