Skatt og merverdiavgift

Skatt og merverdiavgift er spesielle rettsområder der uriktig behandling kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Skatte‐ og merverdiavgiftsretten må ofte vurderes i sammenheng med øvrige kompetanseområder, som for eksempel selskapsrett og entrepriserett. I Tofte har vi den nødvendige kompetansen til å se konsekvenser utover det enkelte fagområdet, og vi tilbyr tverrfaglige team med erfarne advokater som forstår klientens behov. Tofte bistår både selskaper, offentlige aktører og privatpersoner innenfor de følgende områder:

  • Virksomhetsoverdragelser
  • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
  • Fusjoner og fisjoner
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Generasjonsskifter
  • Skatt‐ og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
  • Skattekontroll og bokettersyn

TA KONTAKT MED

Bjørnar Bruskeland

Advokat
Telefon
906 95 105

Martin Rødland

Senioradvokat
Telefon
996 06 929