Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirma Tofte har advokater med betydelig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre innenfor samtlige av våre rettsområder.

Våre advokater arbeider daglig med ulike former for tvisteløsning, og bistår jevnlig i saker for både de alminnelige domstoler, jordskifterettene, fylkesnemnd og ved voldgift. Flere av våre advokater har også møterett for Høyesterett, eller erfaring som dommere.

TA KONTAKT MED

Jan Erik Johansen

Partner
Telefon
411 26 377

Elisabeth Finsnes

Partner
Telefon
950 80 279

Svein A. Hagen

Partner
Advokat (H)
Telefon
930 39 599

Gro Hamre

Partner
Advokat (H)
Telefon
982 87 906

Sven Farbrot

Partner
Telefon
971 51 390